Over Ons

Stichting Vrienden van de Stefanuskerk

Cultuurpodium Westerbork

In 2021 is de stichting Vrienden van de Stefanuskerk Westerbork in het leven geroepen.

Orgel kerk Westerbork

Missie & Doelstellingen

Cultuurpodium Westerbork is in het leven geroepen door de stichting Vrienden van de Stefanuskerk Westerbork. De stichting heeft als doel gelden te werven die bijdragen aan de instandhouding van het monumentale gebouw en zamelt geld in door activiteiten te organiseren, maar ook door de kerk te verhuren aan derden. De Stefanuskerk Westerbork wordt niet alleen gebruikt voor de erediensten van de kerkgemeenschap en rouw- en trouwdiensten, maar ook voor culturele activiteiten.

Naast het werven van gelden, stelt de stichting zichzelf ten doel om een bijdrage te leveren aan het culturele leven en de sociale cohesie in Westerbork. Belangrijk hierbij is het in leven houden van de geschiedenis van de kerk en dit ook breder te trekken naar ‘de verhalen van Westerbork’.

Bestuursleden van onze stichting

De stichting Vrienden van de Stefanuskerk Westerbork bestaat uit:

  • Dirk Mulder | voorzitter
  • Gerrit van Arragon | secretaris
  • Jannes Pit en Leen van Zwol | penningmeester
  • Erik van Willenswaard | bestuurslid
  • Albertje Sok | bestuurslid

Het bestuur laat zich bijstaan door deskundige adviseurs.

  • Henk ten Oever | communicatie en pr
  • Leen van Zwol | vriendenadministratie
  • Sake Elzinga | fotografie

Het Bestuur bestaat uit vrijwilligers die hiervoor geen vergoeding ontvangen. Daarnaast zijn er vrijwilligers die periodiek bij activiteiten worden ingeschakeld . Ook zij ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Wil je je aanmelden als vriend, vrijwilliger of sponsor of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Aanmelden als Vriend van de Stefanuskerk