The Serenade Sisters & Egbert Meijers

Serenade Sisters
Als Vrijheid Zoveel Jaar Kan Duren The Serenade Sisters & Egbert Meijers Een muzikale vertelling over oorlog, hoop, liefde en vrede. Vocaal kwartet The Serenade Sisters brengt op zondag 14 april 2024 samen met verteller & zanger Egbert Meijers de voorstelling ‘Als vrijheid zoveel jaar kan duren’ in de Stefanuskerk van Westerbor. In de muzikale vertelling zingen The Serenade Sisters a capella en vierstemmig 79 jaar na de tweede wereldoorlog de liedjes die destijds klonken. Muziek die de bevrijding van Drenthe doet herleven. Maar ook breekbare liedjes over machteloosheid, toekijken en anders-zijn komen voorbij. Egbert verbindt de muziek met het verhaal en reflecteert op onderwerpen als herdenken, liefde en vrede. En op hoop, want ook nu hebben we hoop hard nodig. Aanvang 14:00 uur. Entree €15,- pp Inclusief kopje koffie/thee Kaarten aan de kassa of bestellen door € 15,- over te maken op bankrekening NL72 RABO 0189 1562 28 t.n.v. St. Vrienden van de Stefanuskerk te Westerbork onder vermelding van The Serenade Sisters.